โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพปง

กำหนดการ

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.

– นักเรียน นักศึกษา ปวช.๑ และ ปวส.๑ ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

– ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปวช.๑ และ ปวส.๑ พร้อมกัน เพื่อร่วมพิธีเปิด

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.

– วิทยากร ภายนอก ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.

– วิทยากร งานปกครอง ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.

– วิทยากร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น.

– วิทยากร งานทะเบียน ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.

– วิทยากร งานแนะแนวฯ ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

เวลา ๑๑.๐๐ เป็นต้นไป

– วิทยากร งานครูที่ปรึกษา ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

**** ให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *