ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

Read more

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านก

Read more

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ,สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ,ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ (ฟิสิกส์)

Read more