บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ

Read more

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

Read more