ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือ นักเรียนที่จบสายอาชีพในระดับ ปวช.3 หรือ นักเรียนที่จบ ม.6

#ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือ นักเรียนที่จบสายอาชีพในระดับ ปวช.3 หรือ นักเรียนที่จบ ม.6

#เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพปง ได้เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ไปนั้น ได้กำหนดการรับรายงานตัว รอบที่ 2 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครในวันรายงานตัวนั้น สามารถเตรียมหลักฐานมาแนบด้วย) รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาใบทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

4. ใบรับรองผลการเรียน (ม.3 ใช้ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน / ม.6 ใช้ใบรับรองผลการเรียน 3 ภาคเรียน

#ทั้งนี้ให้มาพร้อมกับผู้ปกครอง

วิทยาลัยการอาชีพปง ยังเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

#จงเชื่อที่เราอยากจะเป็น…….

#เรียนอาชีวะมีงานทำ💯%

#มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

👉 ช่องทางการรับสมัคร

๑. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ (อาคารหน้าสุด)

๒ สมัครทางออนไลน์ด้วย ๔ ขั้นตอน

– ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

– ขั้นตอนที่ 2 เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร

– ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร

– ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัครที่สถานศึกษา

คลิก….!!!! https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

👇หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๗ แผนกวิชา

๑. สาขาวิชาช่างยนต์

– สาขางานยานยนต์

๒. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

– สาขางานไฟฟ้ากำลัง

๓. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

๔. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

– สาขางานก่อสร้าง

๕. สาขาวิชาการบัญชี

– สาขางานการบัญชี

๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

👇 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) [ระบบทวิภาคี] จำนวน ๗ แผนกวิชา

๑. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

– สาขางานเทคนิคยานยนต์

๒. สาขาวิชาไฟฟ้า

– สาขางานไฟฟ้ากำลัง

๓. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

๔. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

– สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

๕. สาขาวิชาการบัญชี

– สาขางานการบัญชี

๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๗. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

– สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและออกแบบผลิตภัณฑ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *