ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปง มีพื้นที่ 313 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแม่แดง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 
“สถานศึกษา พอเพียง”  

อัตลักษณ์สถานศึกษา 
“เป็นคนดี มีชีวิตพอเพียง”  

ปรัชญาสถานศึกษา
“มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มุ่งผลิตคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท้องถิ่นและสังคม”

ติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพปง
เลขที่ 135 หมู่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 50140
โทรศัพท์: 054 483 730
อีเมล์ technopong@pongtechno.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *