📢ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภททุน ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญา)

เอกสารที่แนบ

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภททุน ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา

Read more

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more